december 8, 2012

Välkommen på heldagsseminarium

Är du huskonstruktör? Inhämta inspiration och vässa dina kunskaper inom bland annat Eurokoderna på ett heldagsseminarium 3 april i Stockholm. En av talarna är Jan Stenmark från Prefabsystem. Klicka här för mer information. Välkommen!
Jan Stenmark från Prefabsystem är en av talarna.