december 9, 2013

Uppdatering av kunskapsbanken

Vi har tidigare haft den gamla Bygga med prefab publicerad på hemsidan. Av upphovsrättsliga skäl kan vi dock inte längre publicera den. Vi hänvisar istället till Svensk betong och den uppdaterade versionen av Bygga med prefab //www.svenskbetong.se/bygga-med-prefab.html

Den motsvarande Norska publikationen innehåller en hel del matnyttig information och finns på  //www.betongelement.no/betongbok/default.asp