juni 13, 2013

Ulriksdalsskolan


Nu har vi börjat montaget av sporthallen. Den består av limträbalkar, bärande takplåt, fasadelement av betong och stålpelare. En riktig hybridstomme med andra ord!

Pelarna är speciella, de är gjorda som en hattbalk med upplag för väggar som tar jordtryck av återfyllningen.

Jordtrycket för sedan via balkarna och takskivan ner i de stabiliserande väggarna.