december 11, 2013

Skruvad väggkoppling

Genom att använda en skruvad väggkoppling behöver väggar inte längre sammanfogas med svetsning. Det sparar tid, ger bättre kvalitet och innebär mindre efterarbete.

Prefabsystem har utvecklat en väggkoppling med vilken man skruvar ihop väggarna istället för att svetsa dem. Det innebär att montörerna själva kan sammanfoga väggarna under tiden man väntar på nästa vägg. Se vår video om hur enkelt det fungerar.