oktober 7, 2015

Sex anledningar att välja prefabricerat

Andreas Löfstedt

Andreas Löfstedt, montagechef på Prefabsystem, ser flera anledningar att välja att arbeta med prefabricerade stommar som byggteknik. Den huvudsakliga är förstås att man får chansen att arbeta med det fantastiska gänget på Prefabsystem, men han listar här ytterligare sex skäl.

1. Effektivt vid låg bemanning.
Prefab som byggteknik kräver mindre bemanning på bygget. Personaltimmarna har flyttats till fabriken, där man kan planera produktionen på ett mer effektivt sätt än på ett bygge. På ett traditionellt bygge är du beroende av att arbetsdagen flyter på som förväntat. Gör den inte det så förskjuts hela den ursprungliga planeringen.

2. Mindre väderberoende.
Det är problematiskt eller omöjligt att platsgjuta i kyla. Det kan skapa fördröjningar som påverkar hela flödet på byggarbetsplatsen. I en elementfabrik är man inte särskilt väderberoende, och bara extrema väderförhållanden påverkar en prefabricerad stomme vid ett bygge.

3. Kostnadskontroll.
Om allt fungerar till 100 % med platsgjutning så kan det i vissa fall vara ett alternativ till en prefabricerad stomme. Men med verklighetsförankrade riskkalkyler blir det i snitt billigare med ett prefabricerat alternativ. Dessutom minskar risken för oförutsedda utgifter.

Prefabhus

Med prefabricerade fasader slipper man byggställningar runt hela byggnaden. Risken för att vädret påverkar bygget minskar också avsevärt, menar Andreas Löfstedt.

4. Tidseffektivt jämfört med platsbyggt.
Om man handlar upp en prefabricerad stomme i rätt tid tillverkas den under tiden entreprenören jobbar med schakter och grunder. Vid platsgjutet får man vackert vänta med nästa moment tills grunden är färdig. Med prefabricering som teknik kan man utföra många delmoment parallellt och det krävs mindre tid ute på bygget. En prefabkonstruktion som till exempel tar två månader att montera kan ta betydligt längre tid att gjuta.

5. Färre överraskningar.
Vid platsbyggt är du vanligtvis beroende av många leverantörer. Du jobbar inte mot en enskild stomentreprenör, utan armering kommer från ett företag, stål från ett annat och formmaterial med mera från ett tredje. Om en av aktörerna inte levererar som förväntat kan arbetet inte fortskrida som planerat. Med en prefabricerad lösning och en arbetsledare som är ivrig att få allt att klaffa med en detaljerad timplanering tar du färre risker och håller tidsschemat bättre.

6. Kvalitetsgaranti.
Det är inte lätt att gjuta betong vid låga temperaturer eller vid ogynnsam nederbörd. I fabriken är det alltid runt 20 grader varmt, belysningen är god och personalen är inte frusen. Materialet får härda under optimala förhållanden och kontrolleras av specialister på området.

Lär dig mer om prefab i vår kunskapsbank.