september 29, 2021

Seminarium om prefabstommar för huskonstruktörer. Eurokodutbildningar.

En heldag med seminarium om prefabstommar för huskonstruktörer.

Den 6 oktober, digitalt eller på plats i Stockholm, kan du lyssna på bl.a. vår Vd Jan Stenmark. Jan kommer att prata vid två tillfällen, dels om Utformning av prefabstommar samt om Detaljutformning m h t fortskridande ras.

Mer info och anmälan hittar du på Eurokodutbildningars hemsida.