december 20, 2013

Rekordstark orderingång i december!

Vi avslutar året med rekordstark orderingång i december och vi har ökat orderstocken med fyra projekt på drygt 50 Mkr tillsammans. I början av månaden fick vi stommen till kv Styckjunkaren som är ett parkeringsdäck i Solna till JM Bygg.

Den senaste veckan har vi fått tre andra projekt: stommen till en reservkraftbyggnad till Södertälje sjukhus åt In3prenör AB, stomme till såll- och krosshus, vägunderbyggnad mm till Värtaverkets nya kraftvärmeverk åt JM Bygg AB och nu sist stommen till Fredrik Yrkesgymnasium åt PEAB.

Projektet Fredrik Yrkesgymnasium är speciellt intressant då det är ett samarbete med Lättelement AB och vi kommer att leverera och montera takelement på vår stomme som gör att det blir tätt tak i samband med stommontaget.

Sist vill vi önska alla en riktigt god jul.