Vallentuna Returpark

SÖRAB anlägger en ny returpark öster om Vallentuna centrum. Returparken kommer att byggas enligt ett nytt koncept där återbruk och återvinning är det centrala. Enligt ”Stockbymodellen” byggs en mottagningshall där sortering av det som är miljömässigt viktigast att omhänderta sker först. Det som kan återbrukas tas tillvara. Mottagningshallen är bemannad och fokus ligger på att…

Läs mer