Kv. Banken förvandlar Solnavägen

Kvarteret Banken i Solna stad förändras genom ny bebyggelse av bostäder för en urbanisering av stadskärnan i Solna centrum. På platsen där det idag främst är parkeringsgarage med ovanliggande parkeringsdäck kommer närmare 400 lägenheter uppföras och bli hem till cirka 1000 personer. Prefabsystem kommer i samarbete med Besqab att uppföra stommen till etapp 1 av…

Läs mer

Flerbostadshus på Vackra vägen i Sundbyberg

I korsningen mellan Vackra vägen och Friluftsvägen i Sundbyberg uppför Besqab 91 nya lägenheter i ett V-format kvarter. Formen maximerar utsikten mot grönskan mellan Lötsjön och Råstasjön. Byggnaden trappar ner från åtta våningar längs Vackra vägen till sex våningar mot parken. I hörnet förbinds de av av en mindre byggnad om fem våningar med vitlaserad…

Läs mer

Två kvarter med flerbostadshus och underliggande garage

I samarbete med Consto AB uppför vi två hela kvarter med flerbostadshus i Handen. Projekt Söderbymalm består av totalt sju huskroppar med sammanlagt 346 hyreslägenheter samt lokaler och garage i källarplan. Bostadsprojektet ligger naturnära med en gång- och cykelbro till Rudans friluftsområde. Det är promenadavstånd till Haninge Centrum och pendeltågen som når centrala Stockholm på…

Läs mer

Nya lägenheter till Sigtuna Stadsängar

Till Sigtuna Stadsängar levererar vi stommen till två kvarter med hyresrätter som ligger på perfekt promenadavstånd till Mälaren och med närhet till natur, lekplatser och områdets service. Sigtuna Stadsängar ligger ca 1,5 km utanför Sigtunas gamla stadskärna och har som målsättning att bli Sveriges mest hållbara stadsdel genom fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk…

Läs mer