Kv. Banken förvandlar Solnavägen

Kvarteret Banken i Solna stad förändras genom ny bebyggelse av bostäder för en urbanisering av stadskärnan i Solna centrum. På platsen där det idag främst är parkeringsgarage med ovanliggande parkeringsdäck kommer närmare 400 lägenheter uppföras och bli hem till cirka 1000 personer. Prefabsystem kommer i samarbete med Besqab att uppföra stommen till etapp 1 av…

Läs mer

Två kvarter med flerbostadshus och underliggande garage

I samarbete med Consto AB uppför vi två hela kvarter med flerbostadshus i Handen. Projekt Söderbymalm består av totalt sju huskroppar med sammanlagt 346 hyreslägenheter samt lokaler och garage i källarplan. Bostadsprojektet ligger naturnära med en gång- och cykelbro till Rudans friluftsområde. Det är promenadavstånd till Haninge Centrum och pendeltågen som når centrala Stockholm på…

Läs mer

Bostadsbygge ovanför Norra Länken

Projekt Lokstallarna är en del av den nya stadsdelen Hagastaden som växer fram mellan Vasastan och Solna i Stockholm. 2030 ska hela området stå klart med såväl bostäder, service och handel såväl som grönområden och promenadstråk. Varg Arkitekter har ritat de två kvarteren, Östra och Västra Lokstallarna, som kommer att få ett sammanhängande uttryck genom…

Läs mer

Vallentuna Returpark

SÖRAB anlägger en ny returpark öster om Vallentuna centrum. Returparken kommer att byggas enligt ett nytt koncept där återbruk och återvinning är det centrala. Enligt ”Stockbymodellen” byggs en mottagningshall där sortering av det som är miljömässigt viktigast att omhänderta sker först. Det som kan återbrukas tas tillvara. Mottagningshallen är bemannad och fokus ligger på att…

Läs mer

För- och grundskola med miljöfokus

Nya Ålstaskolan i Barkarbystaden, Järfälla, kommer när den står klar i början av 2023 att ge plats åt 240 förskolebarn och 350 elever i låg- och mellanstadiet. Utöver klassrum kommer det att byggas skolkök med matsal, slöjd-, musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa och tekniska utrymmen. Vid framtida behov kommer man på ett enkelt…

Läs mer

Nya lägenheter till Sigtuna Stadsängar

Till Sigtuna Stadsängar levererar vi stommen till två kvarter med hyresrätter som ligger på perfekt promenadavstånd till Mälaren och med närhet till natur, lekplatser och områdets service. Sigtuna Stadsängar ligger ca 1,5 km utanför Sigtunas gamla stadskärna och har som målsättning att bli Sveriges mest hållbara stadsdel genom fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk…

Läs mer

Ny grundskola för Jensen i Sickla

Fullt utrustad grundskolebyggnad Hösten 2021 startar Jensen upp en ny grundskola på Planiavägen i Sickla. När verksamheten är helt utbyggd kommer ca 750 elever från f-klass till åk nio att få sin grundskoleutbildning här i nybyggda lokaler med tillhörande idrottshall, eget kök och samtliga specialsalar. Prefabsystem levererar på uppdrag av JMW Bygg AB stommen till…

Läs mer