Utskogens förskola i Skuru, Nacka

[projektfeatured]

Den här nya förskolan i Nacka har en mer oregelbunden form än vanligt. Skolgården är placerad uppe på ett bjälklag. Detta har krävt extra väl genomtänkta detaljlösningar. Härutöver har arkitekten ritat in blindfogar i byggelementen, vilket gjort det nödvändigt att placera fogarna exakt rätt för att allt ska stämma.

Utskogens förskola uppförs inom ramen för ett samverkansavtal med NCC i syfte att genom samordning uppnå kostnadseffektivitet för kunden såväl som för leverantörerna.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2016-10-01

-

2017-01-01

Projekttyp
[gallerycarousel]