Svea Artilleri

[projektfeatured]

Åt Skanska konstruerade och uppförde vi stommen till hus 86 och hus 87.F.d. Svea Artilleriregementes byggnader från 1870-talet som omger de två nyare byggnaderna är blåmarkerade på Stockholms Stadsmuseums klassificering.

Detta ställde höga krav på att de nya byggnaderna skulle få ett likartat utseende enligt framtagen handling. Hus 86 skulle uppfylla kraven som Green Building och Beloc. Stommen består av en bärande stålkonstruktion samt väggar till trapphus och hisschakt utförs som prefabricerade massiva betongväggar med 200-275 mm tjocklek. Bjälklag är hd/f.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Skanska

Projektperiod

2011-10-01

-

2012-08-01

Projekttyp
[gallerycarousel]