STIL

[projektfeatured]

För att klara kommunens framtida slamhantering och för att få en optimal energiförbrukning tillsammans med behovet av en bättre miljö, byggdes en ny byggnad och försågs med nya slamavvattningscentrifuger. Byggnadens funktion är väl genomtänkt och samlar på ett bra sätt ihop en modern slamhantering.

Den nya byggnaden klarar av de framtida behoven och kan lösa samtliga tekniska problem som finns med nuvarande avvattningsprocess, på både ett kostnadseffektivt och energioptimalt sätt.

Byggnaden är en klassisk industribyggnad bestående av betongpelare och balkar. Bjälklagen är delvis hd/f och förspända massivplattor. För att minimera antalet element har vi integrerat betongbalkar och bjälklag i samma element. All armering i elementen har sammankopplats såväl internt som till övriga element för att få till en god potentialujämning.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2013-03-01

-

2013-12-31

Projekttyp
[gallerycarousel]