Steningeskolan Galaxen

[projektfeatured]

På generalentreprenad uppförde vi en ny skolbyggnad, gymnastikbyggnad och ett tillagningskök för ca 380 barn i årskus F-6. Byggnadsarean är 2 970 kvm och bruttoarean 5 124 kvm och byggnaderna består av stål, betong och håldäck. Takkonstruktionen är gjord av bågformade limträbalkar. Steningeskolan ligger i Östra Steninge i Sigtuna och är färdigställd.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2014-04-01

-

2014-12-01

Projekttyp
[gallerycarousel]