Stålbalkar bär upp huskropparna

[projektfeatured]

Vi byggde bostäder med tillhörande garage i Tumba åt Liljestrands fastigheter. Utmaningen var att hitta en lösning för bärningen av huskropparna på garaget, eftersom vi inte ville fylla garaget med pelare som stjäl värdefull parkeringyta. Vår lösning byggde på kraftiga stålbalkar som avväxling.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Liljestrands fastigheter

Projektperiod

2015-11-01

-

2016-06-01

Projekttyp
[gallerycarousel]