Stadsvillor i Vendelsö

[projektfeatured]

Etapp 1 omfattades av åtta stadsvillor i två plan med fyra lägenheter i varje villa. Etapp 2 omfattades av sju stadsvillor och ett parhus. Etapp 3 omfattades av sex stadsvillor.

Åtagandet omfattade bärande limträstomme, håldäcksplattor, trappor och loftgångar. Den totala ytan är ca 7 500 kvm. Projekteringen gjordes i 3D med cad-systemet Tekla.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2010-02-01

-

2010-09-01

Projekttyp
[gallerycarousel]