Sporthall i Trångsund

[projektfeatured]

Stomme på totalenterprenad för ny sporthall till Trångsundskolan. Stabiliserande gavelväggar av lättklinkerbetong, förberedda för puts. Stomme av limträpelare med tillhörande sadelbalkar och bärande plåttakskiva.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2009-06-01

-

2009-10-01

Projekttyp
[gallerycarousel]