Sofieberg

[projektfeatured]

Ett bostadsprojekt om tre hus, med HSB Future konceptet som bas.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2011-06-01

-

2012-12-01

Projekttyp
[gallerycarousel]