SATS sportsclub

[projektfeatured]

Nybyggnation av lokal innehållande bland annat SATS sportsclub. Byggnaden har en bruttoyta på 2 000 kvm och består av bärande stålstomme med hd/f-bjälklag och massiva betongväggar som tjänar både som hisschaktsväggar, brandcellsdelare och stomstabilisering.

Allt stål skruvades ihop för att undvika svets på arbetsplatsen. Även väggarna skruvades ihop med skruvkopplingar från Halfen.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2012-09-01

-

2013-03-31

Projekttyp
[gallerycarousel]