Såll- och krosshus i kraftvärmeverk

[projektfeatured]

Som en del av Sveriges största energianläggning för biobränslen hade vi äran att projektera, tillverka och montera såll- och krosshuset.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av ett såll- och krosshus bestående av betongpelare, betongbalkar, massiva väggar, bjälklag av HD/F och RD samt fasader av sandwichtyp. På grund av entreprenadens komplexitet och anpassning till maskin- och installationsarbetena, ställdes höga krav på god planering och effektivt samarbete mellan beställare och sidoentreprenörer samt maskin- och processleverantörer.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2014-02-01

-

2014-12-31

Projekttyp
[gallerycarousel]