Parkeringsgarage i Kv. Styckjunkaren

[projektfeatured]

Åt JM Entreprenad fick vi förtroendet att tillverka, leverera och montera ett parkeringsgarage. Detta är i direkt anslutning till Svenska Shell AB:s gamla huvudkontor och skulle därför anpassas så att det smälter ihop med den befintliga stommen eftersom den är q-märkt. Huvudkontorets stomme är platsgjuten mot en brädmatris och vi har därför gjutit våra betongelement mot en likande matris. Som bjälklag valde vi att använda hd/f 40 med en spännvidd på 17,5 meter.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

JM Entreprenad

Projektperiod

2013-02-01

-

2014-10-31

Projekttyp
[gallerycarousel]