Nynäs Petrolium

[projektfeatured]

Åt Nynäs Petrolium har vi konstruerat och uppfört fyra betongpelare med ovanliggande betongbalkar. Då detta skulle komma att bli grundfundament till en stor stålkonstruktion som är en del av raffineringsprocessen, behövdes rejält med armering och förmåga att klara de stora laster som ska föras ner på fundamentet.

Då miljön på arbetsplatsen kräver extraordinär säkerhet var det av yttersta vikt att allt var noga planerat och att samarbetet med övriga entreprenörer på arbetsplatsen fungerade.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Nynäs Petrolium

Projektperiod

2011-12-01

-

2011-12-01

Projekttyp
[gallerycarousel]