Lovisedalsskolan

[projektfeatured]

Objektet omfattade stomme på totalentreprenad av Lovisedalsskolan, belägen vid Uthamra skolväg i Vallentuna kommun. Material, kombination av material samt detaljlösningar och arbetsutföranden skulle väljas så att högt ställda krav på allergianpassning uppfylldes.

För att uppfylla högt ställda estetiska krav fordrades noggrann detaljsamordning av installationer och byggnadsåtgärder.

Stommen består av en bärande stålkonstruktion, massiva stomstabiliserande innerväggar och hisschaktsväggar av betong och bjälklag av HD/F-plattor. De bärande pelarna och balkarna i idrottshallen är av limträ, där balkarna har en spännvid på över 18 meter.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2011-10-01

-

2011-12-01

Projekttyp
[gallerycarousel]