fbpx

Kv. Banken förvandlar Solnavägen

Kvarteret Banken i Solna stad förändras genom ny bebyggelse av bostäder för en urbanisering av stadskärnan i Solna centrum. På platsen där det idag främst är parkeringsgarage med ovanliggande parkeringsdäck kommer närmare 400 lägenheter uppföras och bli hem till cirka 1000 personer.

Prefabsystem kommer i samarbete med Besqab att uppföra stommen till etapp 1 av Kv. Banken – Solna Estrad. Etappen består av fyra bostadshus där cirka 380 lägenheter kommer att rymmas. Tillsammans med husen växer butiker, caféer och restauranger fram där Solnavägen ändrar karaktär till en alléprydd stadsgata.

Betongstommen som Prefabsystem levererar och monterar består av håldäck och sandwich-väggar i olika utföranden. Montaget, som startar i februari 2022 och beräknas ta ca 15 veckor, sker ovanpå befintligt garage.

Jan Stenmark
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Besqab

Projektperiod

2022-02-01

-

2022-05-15

Projekttyp