KTH Teknik

[projektfeatured]

På totalentreprenad fick vi förtroende av Veidekke att uppföra en stomme bestående av en bärande stålkonstruktion med stomstabiliserande betongväggar. Bjälklaget består av 1700 kvm hd/f plattor. Utmaningen i projektet bestod i passningen till de befintliga byggnaderna, både avseende form och utseende.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Veidekke

Projektperiod

2011-07-01

-

2012-05-01

Projekttyp
[gallerycarousel]