Konferens och hotell

[projektfeatured]

Massivträväggar är både bärande och isolerande, och de monteras snabbt med samma utrustning som vanliga betongväggar. Tillsammans med Constrera uppförde Prefabsystem stommen till konferenshotellet Lyran på Marhomen i Norrtälje. Förutom massivträväggar använde vi stål, håldäck och betongväggar. Med massivträväggar får beställaren ett miljömässigt bra hus.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

-

Projekttyp
[gallerycarousel]