Karolinska institutet

[projektfeatured]

Skanska gav oss uppdraget att bygga ”Hus Gamma”, ett forskningslaboratorium på Karolinska Institutet Science Park, KISP, i Solna. Science for Life Laboratory, som verksamheten heter, hade som vision att skapa ett av världens fem främsta centra för storskalig biovetenskap.

Uppdraget omfattade laboratorie- och kontorslokaler på ca 10 000 kvm fördelade på 7-8 våningar. Flera företag verkade på samma våningsplan, vilket ställde speciella krav på tillgänglighet, säkerhet, utrymning och ljudkrav med mera.

Arkitekturen är uttrycksfull för att markera byggnadens läge i den mest trafikerade infarten till campusområdet och Tomteboda. Stommen består av en bärande stålkonstruktion, fasadelement av sandwichtyp och bjälklag av hd/f-plattor. Husets komplexa geometri med flera olika radier gjorde projektet extra spännande och ställede höga krav på projekteringen. Hela stommen projekteras i Tekla, ett avancerad 3D-CAD program.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Skanska

Projektperiod

2011-02-01

-

2011-10-01

Projekttyp
[gallerycarousel]