ICT-skolan

[projektfeatured]

Det här är en tillbyggnad med undervisnings- och möteslokaler samt två större hörsalar för KTH. Väggarna till hörsalarna är cirka tio meter höga och utförs i ett stycke.

Komplexiteten på detta projekt bestod i en väldigt trång arbetsplats och anpassing till befintliga byggnader med pågående verksamhet. Stomme av massiva betongväggar, stål, hd/f samt sandwichelement.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2013-01-01

-

2013-12-31

Projekttyp
[gallerycarousel]