Helix

[projektfeatured]

Helix är en rättspsykiatrisk anläggning med högt ställda säkerhetskrav och höga arkitektoniska ambitioner. I vårt uppdrag ingick projektering samt uppförande av en 200 meter lång och ca 6 meter hög säkerhetsmur. All projektering gjordes i 3D för att säkerställa de höga precisionskraven. Ett spännande och helt annorlunda projekt.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2010-05-01

-

2011-04-01

Projekttyp
[gallerycarousel]