Engelbrektshallen

[projektfeatured]

Inom detaljplanområdet Kvarteret Sädesärlan, som ingår i exploateringsområdet Östermalm, har Idrottsförvaltningen byggt en huvudsakligen underjordisk idrottshall med bollplan på taket. I direkt anslutning till den exploaterade marken ligger Sädesärlan 1, Engelbrektsskolan.

Då flera entreprenader i området skedde samtidigt och i ett högt tempo krävdes förståelse och vilja för att skapa god samordning och bra förutsättningar för alla aktörer. Vår del i projektet var att på totalentreprenad åt In3prenör AB projektera och uppföra en stomme bestående av massiva betongväggar, bjälklag av hd/f-plattor samt stålbalkar och kompletterande pelare.

Då objektet ligger i ett bebott och hårt trafikerat läge hamnade mycket fokus på transporter och logistik. Vissa kritiska moment behövde utföras på nattetid eller helg för att inte blockera trafiken i området mer än nödvändigt. Hela stommen ritades upp i Tekla 3D-cad.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

In3prenör

Projektperiod

2012-01-01

-

2012-12-01

Projekttyp
[gallerycarousel]