Ekologen

[projektfeatured]

Den största utmaningen i detta projekt var att bibehålla de efterfrågade våningshöjderna utan att byggnaden blir högre än tillåtet. Då huset saknar schakt för ventilationskanaler måste detta lösas genom att låta ventilationsrören gå i hd/f-bjälklaget.

Utöver att på totalentreprenad konstruera och uppföra stommen av sandwich-element, massiva väggar kring trapphus och hisschakt, trappor av betong, balkongplattor samt hd/f bjälklag bestod vårt uppdrag även i att dimensionera och rita upp grunden. Projektet ritades i 3D-CAD-programmet Tekla.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2012-01-01

-

2012-08-01

Projekttyp
[gallerycarousel]