Brf. Briggen

[projektfeatured]

I samarbete med NCC och HSB har vi gjort stommarna till Brf. Briggen i Nynäshamn. Etapp 2 omfattade tre huskroppar med 45 lägenheter och ett ordervärde på ca 19 Mkr. Husen ritades av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor. Fasaderna är av sandwichelement som målas på fabrik. Bjälklagen gjordes av håldäcksplattor med pågjutning.

Till projektet har även en ny typ av håldäcksavväxling som är anpassad till bostadsprojekt tagits fram. Utmaningen i projektets sista etapp var att få leveranserna från Polen att synkas med ett effektivt montage och att kunna hålla beställarens snäva tidplan.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2011-06-01

-

2012-01-01

Projekttyp
[gallerycarousel]