fbpx

Bostadsbygge ovanför Norra Länken

Projekt Lokstallarna är en del av den nya stadsdelen Hagastaden som växer fram mellan Vasastan och Solna i Stockholm. 2030 ska hela området stå klart med såväl bostäder, service och handel såväl som grönområden och promenadstråk.

Varg Arkitekter har ritat de två kvarteren, Östra och Västra Lokstallarna, som kommer att få ett sammanhängande uttryck genom gestaltning, byggteknik och struktur. Fasader i samma material, skiffer och puts, men med olika uttryck genom olika putskulörer och val av skiffer.

Prefabsystem levererar stommen till Lokstallarna på uppdrag av Byggherre och totalentreprenör Einar Mattsson. Leveransen består av en miljöoptimerad stål- och håldäcksstomme på drygt 16 000 kvm. Grundläggningen är komplicerad då husen byggs ovanför Norra Länken.

4 flerbostadshus med ca 230 bostadsrätter samt 6–8 lokaler kommer att finnas när projektet är färdigt. Vi startar montaget under 2022 och beräknar montagetiden till ca 42 veckor.

Vill du veta mer? Kontakta:

Olof Nylander

Beställare

Einar Mattsson

Projektperiod

-

Projekttyp