fbpx

Bostäder på Lidingö

Constrera uppförde en fastighet i fem våningar med 18 smålägenheter och en till två lokaler på Lidingö. Lägenheterna uppfördes med tillhörande terrasser, balkonger eller franska balkonger, beroende på läge. Fastigheten konstruerades med ljudisolerande loftgångar som skydd mot intilliggande väg.

Den stora utmaningen i detta projekt var att planera transporter och kranuppställning då det var extremt ont om plats.

Jan Stenmark
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2014-03-01

-

2014-05-31

Projekttyp