Äldreboende i Vendelsö

[projektfeatured]

Stomme på totalentreprenad åt Liljestrand Fastigheter AB. Detta är en fyravåningsbyggnad med 2 900 m² håldäck och bärande stomme av limträ och stål.

Källarväggar och trapphusväggar är i betong. Hela stommen projekterades i 3D-Cad-programmet Tekla.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Liljestrand Fastigheter AB

Projektperiod

2009-12-01

-

2010-02-01

Projekttyp
[gallerycarousel]