12 våningar vid gammal industri

[projektfeatured]

Under 2017 har Prefabsystem tillsammans med vår beställare Aros Bygg AB uppfört en ny hotellbyggnad åt fastighetsbolaget Klövern. Byggnaden ligger på Sigurdsgatan, precis intill Västerås centralstation. Den ger ett modernt intryck, men är även sammankopplad med de hundraåriga industribyggnaderna i området. Det skapar ett spännande möte.

Utmaningarna med projektet var att bygga ett högt och smalt 12-våningshus precis intill järnvägsspåren, där samordning skulle ske med fasadentreprenörens ”curtain wall-element” kring toleranskrav, leveranser och montage som utfördes parallellt med stommen.

På våning 1–7 huserar nu Comfort Hotel. På resterande 5 våningar ligger kontorslokaler för övriga hyresgäster.

En intressant detalj är att man fick låta riva industrihusets ena fasad, för att ge utrymme för den nya byggnaden. Därefter återskapades fasaden med sin ursprungliga tegelyta. Prefabsystem tillverkade den bärande, bakomliggande konstruktionen för tegelfasaden.

Denna fasad skapade en tydlig och vacker entré till hotellet, som invigdes i mars 2018.

Se fler av våra projekt på prefabsystem.se/referenser

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Aros Bygg

Projektperiod

-

2018-03-01

Projekttyp
[gallerycarousel]