101 lägenheter i Vaxholm

[projektfeatured]

För Småa uppförde vi 101 lägenheter fördelade på 45 våningar och sju huskroppar i Vaxholm.

Tre av byggnaderna i Skutvikshagen vid Vaxholmsfjärden är redan inflyttade, fyra blir klara under våren och sommaren 2018. Fasaderna kommer färdiga från fabrik, i det här fallet med ingjutet tegel i två olika kulörer och en annan variant i en slät och vitmålad yta med vertikalspår längs hela fasaden.

Vi lät montera alla 860 fönster redan i fabrik. Bjälklagen är av plattbärlag, en färdig formskiva av betong som monteras på bockryggar. Bjälklagen är förberedda för el och ventilation.

Den största utmaningen med det här projektet var att planera för ytor, kranar och pumpar.

Se fler projekt på prefabsystem.se/referenser.

[projectmanager]
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Småa

Projektperiod

2015-12-01

-

2017-09-01

Projekttyp
[gallerycarousel]