november 23, 2020

Projekt Veddesta – uppdatering

Dags för en uppdatering om vårt projekt ute i Veddesta, ett lager vi bygger åt Corem Property Group tillsammans med MVB Öst AB. Arbetsledare Sven-Ove Lindgren och projektledare Marten Youssef berättar om montaget och vilka utmaningar de stött på i det dagliga arbetet ute på plats.

Hur tycker ni att montaget har flutit på?
– Arbetet har gått bra, speciellt med tanke på att vi inte alltid haft de bästa förutsättningarna. Exempelvis så startade vi montaget två veckor efter tidplanen på grund av att grundplattan inte var klar. Men detta har vi arbetat in.

Hur skulle ni beskriva en vanlig dag ut ute på projekt Veddesta?
– Vi inleder varje dag med ett morgonmöte där vi går igenom dagens arbetsmoment. De flesta momenten utgår ifrån byggkranen så stort fokus ligger på att nyttja den så effektivt som möjligt.

Har ni ställts inför några svåra utmaningar under montaget?
– Under projektets gång har vi haft en hel del utmaningar. Den kanske största utmaningen har legat i den variation av material och arbetsmoment som ingår i vårt åtagande. Stommen består av trä, stål, betong, sandwichpaneler i fasad och plåttak. Utöver detta levererar och monterar vi även fönster. Allt detta ställer stora krav på samordning, både internt och externt. Ett relativt litet problem, som en sen leverans av trappor, ger följdeffekter som vi hela tiden måste hantera. Detta tycker jag att vi har löst på ett bra sätt tillsammans.

Vad har varit det roligaste med just detta projekt?
– Trots väldigt många utmaningar som stundtals känts väldigt tunga så har vi lyckats lösa alla problem på ett bra sätt tillsammans. Idag står vi med ett nästintill färdigt projekt och det ser snyggt och bra ut!

Kontakta gärna Marten om du vill veta mer om projektet:
0706 – 05 80 32
marten.youssef@prefabsystem.se