mars 17, 2021

Projekt Lokstallarna, Hagastaden Stockholm

Vi har fått i uppdrag av Einar Mattsson att leverera stommen till 4 nya flerbostadshus som kommer att generera ca 230 bostadsrätter med ett spännande läge i den nya stadsdelen Hagastaden, Stockholm.

Området utvecklas just nu till att bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder, service och handel kombinerat med grönområden och promenadstråk.

Vår leverans består av en miljöoptimerad stål- och håldäcksstomme på drygt 16 000 kvm. Montagestart under 2022 och montaget beräknas ta ca 42 veckor.

Läs mer om projektet här.

Bild: Varg Arkitekter