maj 20, 2013

Nytt projekt – ICT-skolan i Kista

Åt Akademiska Hus har vi äran att projektera, tillverka och montera ICT-skolan i Kista. Vårt åtagande innefattar drygt 2000 kvm bjälklag, sandwich-väggelement, massiva väggar och stål. Komplexiteten i detta projekt ligger främst i anslutningarna till de befintliga byggnaderna. Då dessa kommer ha pågående verksamhet under hela byggtiden ställer det extra höga krav på samordning och säkerhetsarbete.

Stommarna vi uppför kommer innefatta två stora hörsalar. Dessa bygger vi med  10 m höga sandwichelement. Dessa ställs i form av en hexagon.  En rolig specialdetalj är fönsteröppningarna, för att maximera ljusinsläppet görs fönstersmygarna med en 45 gradig fasning runt om.