december 3, 2013

Nytt projekt – Fjällnäset Sundbyberg

Åt Diligentia och Veidekke har vi äran att projektera, tillverka och montera Fjällnäset 16 i Sundbyberg. Vårt åtagande på totalentreprenad är att uppföra ett 11 våningar högt hyreshus bestående av bärande sandwichelement med både tegel och putsad yta. Bjälklag med på fabrik ingjutna avloppsledningar utförs av förspända massivplattor. Komplexiteten i detta projekt ligger främst i de begränsade ytorna på arbetsplatsen. Att få plats med en stor mobilkran och alla transportbilar kommer bli en stor utmaning.