mars 10, 2022

Montaget av Northvolts huvudkontor har startat

Northvolt expanderar sin verksamhet i Västerås till att föra samman alla de olika delarna av verksamheten på ett och samma ställe. Vi har fått förtroendet av vår beställare In3prenör att leverera stommen till Northvolts huvudkontor som också är beläget på campus i Västerås.

Hybridstommen består av pelare och balk i limträ. Håldäck och balkonger i betong samt trappor och väggar i CLT. Montaget av etapp 1 har precis dragit igång, rapporterar Projektledare Tor Grimlund.