mars 19, 2021

Montagestart: Näsby P-däck, Täby

Denna vecka har vi påbörjat montaget av Näsby P-däck i Täby. Vår del i projektet består av projektering, leverans och montering av en stombyggnad bestående av bjälklagsplattor HD/F, massiva väggelement, betongpelare och betongbalkar samt betongtrappor med tillhörande vilplan.

Vår beställare är JMW Bygg AB och montaget beräknas ta ca en vecka.