juni 1, 2022

Montagestart: Kv Banken i Solna

Såhär ser det ut när vi förvandlar ett parkeringsdäck till lägenheter!

Ovanpå befintligt parkeringsgarage har vi börjat montera stommen till Kv Banken – Solna Estrad. I samarbete med Besqab uppför vi stommen i etapp 1 som består av 180 lägenheter. Tillsammans med husen kommer butiker, caféer och restauranger bidra till att Solnavägen ändrar karaktär till en alléprydd stadsgata. Hela projektet ska stå klart 2023.

Läs mer om Projekt Kv Banken.