fbpx

juli 3, 2023

Montage-uppdatering Kv Påsen 1

Projektledare Andreas Barbaranelli rapporterar att montageledare Padma Heidemann med team nu har kommit en bit med montaget av tornet på Kv Påsen. Tornet består av 5 våningar som ansluter till befintliga huskroppar.

Projektet i sin helhet kommer att uppgradera fastigheten till moderna kontorslokaler och vi levererar stomme i betong, smide och trä för komplettering, utbyggnad och påbyggnad av bjälklag samt ny trappa till huvudbyggnaden.