oktober 15, 2021

Montage av Kv Coimbra i Hagastaden

Arbetsledare Sonny med sitt team befinner sig i Hagastaden, Stockholm och monterar stommen till Kv Coimbra. Stommen består av stålpelare, stålbalkar, väggar och hdf. 11 av totalt 23 våningar fördelat på två huskroppar är snart färdigmonterade och den totala montagetiden blir ca 21 veckor. Vår beställare är BJ Svets.

Grymt jobb av Sonny & Co!