mars 21, 2012

Stabilitetsberäkningar av höga hus enligt andra ordningens teori