mars 21, 2012

Oarmerad vägg 250 mm enligt EN 1992-1-1 kap 12.6