november 13, 2023

Dimensionering av oarmerade betongfyllda stålrör för brandlast