december 22, 2022

Första huset klart – Kv Banken

Ett av fyra hus i etapp 1 av Kv Banken står nu klart.

Vi uppför i samarbete med Besqab stommen till 4 bostadshus där cirka 380 lägenheter kommer att rymmas. Tillsammans med husen växer butiker, caféer och restauranger fram där Solnavägen ändrar karaktär till en alléprydd stadsgata.

Montaget av Kv Banken sker ovanpå befintligt garage och beräknas vara klart under april 2023.